Mury Obronne

Wzniesione w latach 1291-1350 o obwodzie 1600m, umocnione były 46 czatowniami i 3 bramami, tworzyły zamknięty pierścień. Grubość muru u podstawy wynosiła 1,30m, a wysokość sięgała do 7m. Pierwotny system fortyfikacji Koszalina, zbudowany po lokacji miasta, stanowił pierścień wałów ziemnych z drewnianą palisadą, otoczony fosą i stawami. Ten system umocnień przetrwał do 1291r. Nowe obwarowania zbudowano juz z cegły i kamieni. Do początku XVIII w. mury zachowały się w pierwotnym stanie. Dopiero po wielkim pożarze miasta w 1718r. były stopniowo obniżane (1731r.) do wysokości 3m. Uzyskany materiał wykorzystano do odbudowy miasta. W XIX w. bramy miejskie rozebrano, a do większych fragmentów murów dobudowano domy. Dzięki temu te fragmenty murów zachowały się do dzisiaj , m. in. najdłuższy 60m pomiędzy ul. Mickiewicza i Młyńską i najwyższy sięgający 6m przy ul. Marii Ludwiki. Od 1960r. zachowane fragmenty murów są sukcesywnie poddawane renowacji.

 
Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej
ul. Dworcowa 11-15, 75-201 Koszalin
poniedziałek - piątek:  9.00 - 17.00
 
 
© RCIT Koszalin. Wykonanie: Strony www Słupsk
Zwiększ kontrast Powiększ font