Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności
To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Koszalinie www.cikit.koszalin.pl.

Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Koszalinie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.cikit.koszalin.pl i spełnia wymagania w 96 %.

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-17

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
1. brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik,
2. brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych
3. dostępna jest mapa serwisu
4. dostępna jest wersja kontrastowa
5. jest możliwość zmiany rozmiaru tekstu

Wyłączenia:
– większość plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Kompatybilność:
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Wersja mobilna serwisu:
Stronę można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Strona zbudowana została w oparciu o metodę Responsive Web Design.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Kontakt
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Marta Grzegorczyk mail: marta.grzegorczyk@ck105.koszalin.pl

Kontaktować można się także pod numerem telefonu: 607 882 438. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej
ul. Dworcowa 11-15, 75-201 Koszalin
poniedziałek - piątek:  9.00 - 17.00
 
 
© RCIT Koszalin. Wykonanie: Strony www Słupsk
Zwiększ kontrast Powiększ font