Neogotycki budynek Archiwum Państwowego

Neogotycki budynek Archiwum Państwowego w Koszalinie, wzniesiony został na początku lat 80. XIXw. Początkowo funkcjonował jako szpital garnizonowy. Do końca I wojny światowej, znajdował siępod zarządem administracji wojskowej. Od 1925 r. był siedzibą Urzędu Skarbowego. W latach 1945-1957 w budynku mieścił się Szpital Powiatowy i Miejski, od 1958 r. do 1970 r. Państwowa Szkoła
Pielęgniarska. W kolejnych latach obiekt użytkowało wspólnie kilka instytucji, m.in. Biuro Projektów
Budownictwa Komunalnego, Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna, Przychodnia Neurologiczna.
Od 1988 r. budynek jest siedzibą Archiwum Państwowego w Koszalinie.
Archiwum Państwowe w Koszalinie jest urzędem administracji publicznej. Jego zadaniem jestgromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie dokumentów o wieczystej wartościhistorycznej. Archiwum prowadzi ponadto działania edukacyjne i popularyzatorskie, organizującliczne wydarzenia służące poznaniu i zrozumieniu przeszłości państwa i regionu. Należą do nich
między innymi wycieczki i lekcje archiwalne, wystawy, prelekcje, warsztaty oraz wydarzenia cykliczne,
np. Międzynarodowy Dzień Archiwów i Narodowe Święto Niepodległości.
Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej
ul. Dworcowa 11-15, 75-201 Koszalin
poniedziałek - piątek:  9.00 - 17.00
 
 
© RCIT Koszalin. Wykonanie: Strony www Słupsk
Zwiększ kontrast Powiększ font