Natura

12.08.2020 Rezerwat przyrody "Jezioro Lubiatowskie" 12.08.2020 Góra Chełmska 12.08.2020 Obszar chronionego krajobrazu "Koszaliński Pas Nadmorski" 12.08.2020 Rezerwat glebowy "Bielica" 12.08.2020 Zabytkowy Park im. Książąt Pomorskich 12.08.2020 Zespół przyrodniczo - krajobrazowy "Wąwozy Grabowe" 12.08.2020 Rezerwat Wierzchomińskie Bagno 12.08.2020 Brzeg klifowy w miejscowość Pleśna 12.08.2020 Ogrody Hortulus Spectabilis w Dobrzycy 12.08.2020 Ogrody tematyczne HORTULUS w Dobrzycy 12.08.2020 Obszar Chronionego Krajobrazu "Dolina Radwi" 12.08.2020 Obszar Chronionego Krajobrazu "Koszaliński Pas Nadmorski" 12.08.2020 Park dworski krajobrazowy 12.08.2020 Park dworski w Boninie z XVIII/XIX w 12.08.2020 Park leśno - krajobrazowy w Kopaninie 12.08.2020 Park leśny 12.08.2020 Park wiejski naturalistyczny z 2 poł. XIX w. w Dęborogach 12.08.2020 Aleja lipowa 12.08.2020 Grupa 11 drzew 12.08.2020 Kanał Jamneński 12.08.2020 Kseromorficzna łąka nadmorska 12.08.2020 Mikołajek Nadmorski 12.08.2020 Park dworski w Mielnie 12.08.2020 Park pałacowy w Gąskach 12.08.2020 Rezerwat Łazy 12.08.2020 Roślinność chroniona 12.08.2020 Wiąz szypułkowy w Mielnie 12.08.2020 Łąki Nadjeziorne 12.08.2020 Aleja Bukowa 12.08.2020 Aleja Mrówek 12.08.2020 Park Leśników im. Jana Łobodźca przy leśniczówce Osetno 12.08.2020 Polanowski Park Petrograficzny 12.08.2020 Rezerwat na Rzece Grabowej 12.08.2020 Rezerwat Przyrody "Wieleń" 12.08.2020 Święta Góra Polanowska 12.08.2020 Arboretum Karnieszewickie 12.08.2020 Park dworski Osieki II 12.08.2020 Park dworski w Kleszczach 12.08.2020 Park dworski w Osiekach 12.08.2020 Park dworski w Ratajkach 12.08.2020 Park dworski w Skibnie 12.08.2020 Park pałacowy w Sownie 12.08.2020 Park pałacowy w Suchej Koszalińskiej 12.08.2020 Rezerwat częściowy "Jodły Karnieszewickie" 12.08.2020 Rezerwat Sieciemińskie Rosiczki
Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej
ul. Dworcowa 11-15, 75-201 Koszalin
poniedziałek - piątek:  9.00 - 17.00
 
© RCIT Koszalin. Wykonanie: Strony www Słupsk
Zwiększ kontrast Powiększ font